Προσωπικές πληροφορίες.
Όνομα
Επώνυμο (α)
Διεύθυνση
  Δήμος
Επαρχία.
  Αριθμός Τηλεφώνου.
Ε - mail
Πληροφορίες που αφορούν στον καθηγητή
  Όνομα
  Επώνυμο (α)
  E - mail
Δευτεροβάθμιες σχολικές λεπτομέρειες
Όνομα
Επαρχία.
Επαγγελματικός χώρος
Σχόλια
Σχόλια
Υποχρεωτικά πεδία

- Αποδεχτείτε -

- Ακυρώστε -

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο 15/99 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το CEEICAL ΕΠΕ (Κέντρο Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού και Καινοτόμου Δικτύου στην Castilla y Leon) σας ενημερώνει ότι οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω αυτής της φόρμας θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία ονομάζεται ΠΕΛΑΤΕΣ και ανήκει στο Κέντρο Ευρωπαίκού Επιχειρηματικού και Καινοτόμου Δικτύου με σκοπό τη διαχείριση και την επεξεργασία των προσωπικών οσωπικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας http://www.innovacreawork.com, καθώς και άλλες διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ομοίως, ο κάτοχος των δεδομένων συμφωνεί ρητά να μεταφέρει τα ίδια για περισσότερα όργανα, που αποτελούν την αυτόνομη κυβέρνηση της Castilla y Leon και του Οργανισμού για επενδύ σεις και υπηρεσίες, προκειμένου τα εν λόγω ιδρύματα να τους παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δικές τους υπηρεσίες μέσω οποιωνδήποτε μέσων.

Αν δεν επιθυμείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, σημειώστε το πλαίσιο. Διαφορετικά θα σημαίνει ότι δίνετε τη σιωπηρή συγκατάθεσή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να ακυρώσετε τα δεδομένα σας εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση:

CEEICAL (Ltd.)
Parque Tecnológico de Boecillo
47151 Boecillo (Valladolid)
Τηλέφωνο: 983-54.80.15; Fax: 983-54.80.57
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ceiva@jcyl.es