Έργο


Leonard Έργο: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ"

Ο κύριος στόχος του INNOVACREAWORK έργου είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα ως μία από τις βασικές ικανότητες στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής στα κοινά και την παγκόσμια οικονομία. Ένα καινοτόμο πρόγραμμα θα μεταφερθεί στις συμμετέχουσες χώρες, προκειμένου να υποστηρίξει την επίτευξη νέων δεξιοτήτων για νέες θέσεις εργασίας και την επιβολή της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Το εν λόγω πρόγραμμα το οποίο είναι "APRENDE A EMPRENDER" (ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ), δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στην Ισπανία και εφαρμόστηκε με επιτυχία σε αυτή τη χώρα. Μέσα από διαφορετικούς παράγοντες ΕΕΚ (ιδρύματα, καθηγητές, φοιτητές, τοπική κοινωνία), την κινητοποίηση και μέσα από την πολιτιστική και ιστορική ποικιλομορφία όλων των εταίρων, θα προσεγγίσουμε τις μεθόδους διευκόλυνσης και τις στρατηγικές με έναν ολοκληρωμένο και πολυτομεακό τρόπο.
Ξεκινώντας από την παραπάνω πηγή, η εταιρική σχέση έχει ως στόχο τη μετάφραση, την προσαρμογή και την εφαρμογή του προγράμματος σε κάθε συμμετέχον ίδρυμα, για τη βελτίωση των διαθέσιμων υλικών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την εκπαιδευτική πραγματικότητα της καθεμιάς από τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και την οικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού προϊόντος, χρησιμοποιώντας ένα κοινό πλαίσιο που ισχύει τόσο για την παρούσα εταιρική σχέση όσο και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμμετέχουν στο έργο.
Ο αντίκτυπος του INNOVACREAWORK έργου θα αυξηθεί λόγω των πολυάριθμων καινοτόμων τρόπων διάδοσης που πρόκειται να εφαρμοστούν: το Ευρωπαϊκό δίκαιο, κατά την διάρκεια του οποίου οι αποδέκτες αυτής της πρωτοβουλίας θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν τις "ψεύτικες" εταιρείες και που θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους και να ανταγωνιστούν με τους συναδέλφους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το τελικό σεμινάριο σε κάθε όπου θα παρουσιαστούν οι καλύτερες πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό η ποιότητα και η αξία των μοντέλων που θα προσαρμοστεί από το ισπανικό πρωτότυπο πρόγραμμα θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί και θα έχουμε την ευκαιρία να ελέγξουμε την επιτυχία και τα αποτελέσματά της.

Οι εταίροι που θα συμμετέχουν είναι:

  KERIGMA INSTITUTO DE INOVAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARCELOS, Portugal.
  CUMBRIA CREDITS LIMITED, United Kingdom.
  MAZOVIAN TEACHER TRAINING CENTRE IN VARSAW, Poland.
  BURSA CHAMBER OF ELECTRONICS, Turkey.
  BIC BANSKA BYSTRICA, Bratislava, Slovakia.
  SOCIAL & CULTURAL COUNCIL OF THE PREFECTURE OF MAGNESIA, Greece.
  CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, Spain.
  OFFICE FOR VOCATIONAL TRAINING AT THE REGIONAL MINISTRY OF EDUCATION.
  ANPE CASTILLA Y LEON (Coordinator)

 

Final Products Innovacreawork


    

 

Συνάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο


 

Συνάντηση στην Ισπανία


 

Συνάντηση στην Πολωνία


 

Πατήστε δημοσιεύσεις


La Junta transfiere su programa 'Aprende a emprender' a seis países de la Unión Europea.