Projekt


Leonardo da Vinci: "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO INNOWACJA W TWORZENIU NOWYCH MIEJSC PRACY W DOBIE GLOBALNEGO KRYZYSU"

Głównym celem projektu INNOVACREAWORK jest promowanie przedsiębiorczości jako jednej z kluczowych kompetencji w kontekście aktywnego obywatelstwa i globalnej gospodarki. Innowacyjny program zostanie przekazany krajom uczestniczącym w celu wspierania w zdobywaniu nowych umiejętności do tworzenia nowych miejsc pracy i wzmacniania ducha współzawodnictwa i innowacji. Program nazwany "APRENDE A EMPRENDER" ("ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ"), utworzony i rozwijany w Hiszpanii, został w tym karju z powodzeniem wprowadzony do Edukacji Zawodowej. Poprzez mobilizację różnych czynników Edukacji Zawodowej (instytucje, nauczycieli, studentów, lokalne władze) oraz różnice kulturowe i historyczne krajów partnerskich umożliwimy za pośrednictwem zintegrownych i wielodyscyplinarnych sposobów dostęp do łatwiejszych metod i strategii.
Zaczynając od wskazanych wyżej zasobów, celem działań partnerskich jest przetłumaczenie, zaadaptowanie i wdrożenie programu w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie, ulepszanie dostępnych materiałów, uwzględniając edukacyjną rzeczywistość każdego z krajów uczestnicząych, oraz skonstruowanie wspólnego europejskiego produktu przy zastosowaniu schematu wspólnego dla krajów partnerskich oraz innych krajów europejskich nieuczestniczących w projekcie.
Wpływ projektu INNOVACREAWORK będzie wzrastał dzięki wielu innowacyjnym sposobom rozpowszechniania, które będą stosowane w czasie targów europejskich, gdzie odbiorcy tej inicjatywy będą mogli zaprezentować "próbki" swoich firm i, gdzie będą mogli porównać własne wyniki i współzawodniczyć ze swymi kolegami z innych krajów europejskich, oraz dzięki końcowemu seminarium w każdym kraju, gdzie będą prezentowane najlepsze doświadczenia przedsiębiorcze. W ten sposób jakość i wartość wzorców zaadaptowanych z oryginalnego hiszpańskiego programu będzie sprawdzona i oceniona, a my będziemy mieć okazję zweryfikowania ich sukcesów i wyników.

Partnerzy uczestniczący:

  KERIGMA INSTITUTO DE INOVAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARCELOS, Portugal.
  CUMBRIA CREDITS LIMITED, United Kingdom.
  MAZOVIAN TEACHER TRAINING CENTRE IN VARSAW, Poland.
  BURSA CHAMBER OF ELECTRONICS, Turkey.
  BIC BANSKA BYSTRICA, Bratislava, Slovakia.
  SOCIAL & CULTURAL COUNCIL OF THE PREFECTURE OF MAGNESIA, Greece.
  CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, Spain.
  OFFICE FOR VOCATIONAL TRAINING AT THE REGIONAL MINISTRY OF EDUCATION.
  ANPE CASTILLA Y LEON (Coordinator)

 

Final Products Innovacreawork


    

 

Spotkanie w UK


 

Spotkanie w Hiszpanii


Spotkanie w Polska


Innovacreawork w mediach


La Junta transfiere su programa 'Aprende a emprender' a seis países de la Unión Europea.