OSOBNÉ INFORMÁCIE
Krstné meno
Priezvisko
Adresa
  Mesto
Okres
  Číslo telefónu
E-mail
Informácie o učiteľovi
  Krstné meno
  Priezvisko
  E-mail
DETAILY O STREDNEJ ŠKOLE
Názov
Sídlo
Profesijná oblast'
POZNÁMKY
Poznámky
Povinné polia

- Prijať -

- Zrušiť -

Ochrana súkromia

Ochrana osbných údajov podľa Španielskeho Ústavného zákona 15/99 o ochrane osobných údajov, CEEICAL sro (European Business & Innovation Centre Network v Castilla y León), informuje, že akékoľvek informácie osobného charakteru získané prostredníctvom tohto formulára budú zahrnuté do počítačovej databázy klientov v majetku CEEICAL, sro, s cieľom riadenia a spracovania osobných služieb na webových stránkach www.innovacreawork.com , ako aj ďalšie konania, ktoré sú obsiahnuté v ochrane osbných údajov.

Podobne, držiteľ údajov, výslovne súhlasí s prevodom pre viacero orgánov, ktorými sú autonómna vláda Castilla y León a agentúra pre investície a služby, s cieľom poskytnúť im informácie o svojich službách prostredníctvom dostupných prostriedkov.

Ak si neželáte prenos dát podľa vyššie uvedených ustanovení, zaškrtnite políčko. V opačnom prípade automaticky dávate svoj súhlas s prenosom dát.

Informujeme vás, že môžete uplatniť svoje práva na prístup, opravu alebo zrušenie Vašich dát v písomnej forme na adresu:

CEEICAL (Ltd).
Parque Tecnológico de Boecillo
47151 Boecillo (Valladolid)
Telefónne číslo: 983-54.80.15; Fax: 983-54.80.57
Email: ceiva@jcyl.es