Projekt


Leonardo projekt: "Podnik ako inovácia, vytváranie nových pracovných miest v čase globálnej krízy"

Hlavným cieľom projektu je podporiť INNOVACREAWORK podnikanie ako jeden z kľúčových kompetencií v rámci aktívneho občianstva a globálnej ekonomiky. Inovatívny program bude implementovaný v zúčastnených krajinách s cieľom podporiť dosiahnutie nových zručností pre nové pracovné miesta a presadzovanie konkurencieschopnosti a inovácií. Daný program sa nazýva "APRENDE EMPRENDER" ("Naučiť sa podnikať"), vytvoril a vyvinulsa v Španielsku a úspešne predstavil odborné vzdelávanie a prípravu v tejto krajine. Cez odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rôznych agentov (inštitúcie, učitelia, študenti, miestna komunita) a cez kultúrnu a historickú rozmanitosť všetkých partnerov budeme približovať metódy a stratégie integrovaným a multidisciplinárnom spôsobom.
Z vyššie uvedených zdrojov,si partnerstvo kladie za cieľ prekladať, prispôsobovať a realizovať program vo všetkých zúčastnených inštitúciách, zlepšiť dostupné materiály s ohľadom na realitu vo vzdelávacom systéme každého zo zúčastnených krajín a vytvoriť spoločný európsky produkt, s použitím spoločného rámca použiteľného ako pre toto partnerstvo, tak aj pre ďalších európskych členov, ktorí nie sú zapojení do projektu.
Dopad projektu INNOVACREAWORK sa zvýši s ohľadom na početné nové spôsoby šírenia informácií, ktoré sa budú uplatňovať: Európsky veľtrh, počas ktorého príjemcovia tejto iniciatívy budú môcť začať svoje "fiktívne" podnikanie a kde budú môcť porovnať ich výsledky a súťažiť so svojimi kolegami z ostatných európskych krajín, a záverečný seminár v každej krajine, kde budú najlepšie praktiky prezentované. Týmto spôsobom sa bude testovať a hodnotiť kvalita modelov upravených z pôvodného španielskeho programu a budeme mať možnosť overiť jeho úspechy a výsledky.

Participujúcimi partnermi sú:

  KERIGMA INSTITUTO DE INOVAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARCELOS, Portugal.
  CUMBRIA CREDITS LIMITED, United Kingdom.
  MAZOVIAN TEACHER TRAINING CENTRE IN VARSAW, Poland.
  BURSA CHAMBER OF ELECTRONICS, Turkey.
  BIC BANSKA BYSTRICA, Bratislava, Slovakia.
  SOCIAL & CULTURAL COUNCIL OF THE PREFECTURE OF MAGNESIA, Greece.
  CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, Spain.
  OFFICE FOR VOCATIONAL TRAINING AT THE REGIONAL MINISTRY OF EDUCATION.
  ANPE CASTILLA Y LEON (Coordinator)

 

Final Products Innovacreawork


    

 

Stretnutie vo Veľkej Británii


 

Stretnutie v Španielsku


Stretnutie v Poľsku


Publikácie v tlači


La Junta transfiere su programa 'Aprende a emprender' a seis países de la Unión Europea.